Demdaal z.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home

KAPLIČKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE U LETIŠTĚ VE STRUNKOVICÍCH NAD BLANICÍ

Email Tisk PDF

Pokud se vydáte po silnici ze Strunkovic do Protivce, můžete se u letiště zastavit u krásně opravené trojboké kapličky.  Kaplička má dvě zamřížované niky, které jsou v současné době prázdné. Dobrovolníci DEMDAAL z.s. ve spolupráci s Římskokatolickou farností a  Městysem Strunkovice nad Blanicí iniciovali osazení této kapličky keramickými artefakty. Po její historii pátral v archivu pan Bohumil Tetour, učitel ZUŠ Vlachovo Březí, který ve Strunkovicích vyučuje hru na hudební nástroje. Do dvou prázdných nik  této kapličky budou umístěny keramické reliéfy, které jsou dílem Ivy Bukačové, keramičky z Chelčic. Reliéfy budou posvěceny na první adventní neděli 27.11. 2016 v 17:00 hodin při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu a žehnání adventního věnce. V současné době je možné si je prohlédnout v kostele sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí.

Fotogalerie

  • Na první adventní neděli se ve Strunkovicích nad Blanicí kromě rozsvěcení vánočního stromu a žehnání adventního věnce světily také kachle určené k umístění do kapličky Navštívení Panny Marie u letiště poblíž Strunkovic. Setkání a žehnání na počátku adventní doby, v níž očekáváme zrození dítěte v Betlémě, jistým způsobem koresponduje s událostí Navštívení Panny Marie. Tato událost znamenala setkání dvou žen - Marie a Alžběty, které obě očekávaly narození svého děťátka a společně děkovaly za tento dar. Ať jsou všechny naše cesty a všechna naše setkání požehnaná, ať se spolu dokážeme setkávat ve vzájemné úctě a pokoji.

Z dohledaných historických pramenů:

V roce 1851 otevřel papež Pius IX. "Milostivé léto" na dobu 30 dnů. Podle ustanovení Biskupské konzistoře v Českých Budějovicích byl jeho začátek vyhlášen na 2.neděli po sv.Duchu 22.června 1851 a konec na 6.neděli po sv. Duchu 20.července 1851. Jednou z podmínek pro získání plnomocných odpustků bylo vykonání návštěvy tří kapliček v okolí městečka, z toho jedné z nich ve slavném průvodu. Poslední třetí průvod se konal dle ohlášení ve středu 16.července a byl o předcházející 5.neděli po sv. Duchu 13.července oznámen takto: "Příští středu jak Bůh dá, povede se poslední průvod ke kapli na cestě k Protivci, která, poněvadž se žádné jistoty neví posvěcení její dříve, z ohledu toho svěcena bude. "

V následujícím roce 1852 bylo oznámeno: "Dne 1.června průvod za zdar zemské úrody ke kapličce s mariánským vyobrazením na cestě k Protivci vystavěné. Prvá mše svatá bude v šest hodin, druhá po návratu" ( Pozn.:1.června 1852 bylo úterý po neděli Božím hodu Svatodušním.)

V dalším roce 1853  bylo oznámeno: "3.července navštívení panny Marie - v devět hodin průvod ke kapli s mariánským vyobrazením na cestě k Protivci k vyprošení zachování úrody zemské." ( Pozn.: 3.července 1853 byla 7.neděle po Duchu sv. a zároveň svátek Navštívení Panny Marie.)

V dalším roce 1854 opět oznámeno: "Na svátek Navštívení Panny Marie se povede ve dvě hodiny průvod ke kapli na silnici protivecké k vyprošení příznivého počasí pro zemskou úrodu." (Pozn.:svátek Navštívení Panny Marie připadal na 4.neděli po Duchu sv. dne 2.července 1854.)

Bohumil Tetour

 

Vyznání autorky keramických reliéfů:

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách.

Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. (ŽL 25)

 

Vždy mě bavilo jezdit autem, jezdit na kole nebo se toulat jen tak, pěšky. Vždy mě bavilo pozorovat krajinu, obdivovat jak krásně se vlní a přechází z lesů a luk do vesnic a městeček. Vždy mě bavilo pozorovat změny, jimiž krajina během střídání ročních období prochází. Vždy mě bavilo poslouchat vyprávění mého dědy a mých rodičů o tom, jak to na konkrétních místech vypadalo dřív, co a jak  lidé dřív dělali. Ráda se toulám dodnes a dodnes obdivuji krásy, které máme na dosah našemu zraku.

Krajina, celek živého i vybudovaného rukama lidí, kteří tu byli před námi. Kdykoli procházím krajem, mou pozornost přitahují drobné detaily v mozaice celku – kaple, kapličky i Boží muka. Můj pohled často upoutá prázdno. Prázdnota nik i rozbité pamětní desky mě opakovaně urgují myšlenku, kterou ve svých představách nosím již dlouhou dobu. Myšlenku na znovuobnovení, zaplnění prázdnoty a navázání na to, co tu bylo, co bylo pro kolemjdoucí poutníky připomínkou hodnot trvalejších něž oni sami. Kaplička Navštívení Panny Marie na okraji Strunkovic je jednou z prvních, u které se mi mé předsevzetí začalo plnit. Dvojice jednoduchých reliéfů znázorňuje cestu. Cestu, kterou musela ujít nejen sv. Alžběta a Panna Marie, ale kterou jdeme i my. Je to cesta již minulá, ale i ta, která nás i další generace teprve čeká. Kružnice znázorňují obě ústřední postavy - sv. Alžbětu a Pannu Marii. První reliéf zachycuje poklidnou kompozicí plynulost jejich rozhovoru, druhý pak jejich následné loučení, které otevírá nový obzor, novou cestu. Budiž i nám nově otevřenou cestou znovuobnovení krásné kapličky v krajině, která je odedávna našim domovem. Kéž na svých cestách jen ve spěchu bezmyšlenkovitě nemíjíme znamení a poselství našich předků, ale dokážeme se u nich alespoň na chvíli zastavit.

Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce. (Žl 119,105)

Mgr. Iva Bukačová, dobrovolník DEMDAAL z.s.

Aktualizováno Pondělí, 27 Listopad 2017 20:19