Demdaal z.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home


Úvod

Email Tisk PDF

Logo96

Tábor měl dva běhy, oba se konaly v Lažišti.

  • Jako archeologové nejprve objevujeme minulost izraelského národa a posléze jako otroci plníme rozkazy samotného faraóna
  • Seznamujeme se s Mojžíšem a putujeme pouští do zaslíbené země
  • Hnojský stan Káji Plísňáka :)

 

PROGRAM:

1. den: Neděle – příjezd, nástin námětu celého pobytu, rozdělení do skupinek. Archeologové v akci. Nejprve příprava stanice /stanů/, pak první objevitelská výprava /zakopané hliněné fragmenty s šifrovaným popisem událostí izraelského národa z doby, do které se přesuneme/, možnost hrát i hry v průběhu příchodu do tábora /Lažiště/.

2. den: Pondělí – izraelský národ žije v zajetí Egypťanů. Izraelci musí otročit. Jsou sužováni těžkou prací. Děti se ráno probouzí právě do postavení Izraelců. Tento den budou spolusdílet s osudem Izraele v Egyptě. Izraelci v Egyptě otročili na stavbě zásobovacích měst pro faraóna. Zároveň museli pracovat no výrobě cihel. Hry na tato témata, Např. každé družstvo má za úkol postavit nějaký příbytek z přírodního materiálu. Každé družstvo musí vyrobit několik "pálených" cihel. V průběhu dne docházejí zprávy od faraóna o tom, jak chce po Izraelcích stále více cihel, jak se snaží Izraelce stále více zotročit /jsou to svitky papíru ohořelé a zapečetěné/. Každé družstvo má za úkol vyprat někde v přírodě šaty /nějaké pro tento účel zašpiněné hadry/ apod. Izraelci se modlí za vysvobození ze zajetí. Prosí Boha o pomoc, o záchranu /naše slavení mše svaté/.

3. den: Úterý-Mojžíš /od narození až po vyslání do Egypta/. Bůh začíná uskutečňovat záchranu svého lidu Izraele. Vyvolí malé dítě, které jednoho dne, až dospěje, židy vyvede z Egypta. Vyhlášení nového nařízení faraóna o usmrcování dětí, chlapečků, kteří se narodí. Maminka musí malého Mojžíše skrývat před všudy slídícími strážci faraónovými. Na tento námět hra. (Např. jedna družina dostane za úkol skrývat určitý předmět /panenku/ před ostatními družinami). Dítě není možné už dále ukrývat, proto máma udělá košík a posílá jej po vodě. Opět hra na tento námět. (Např. každá družina musí udělat košík, který by plaval na vodě). Mojžíš je vychováván na faraónově dvoře. Zde přebírá moudrost. Na tento námět nějaký úkol. (Např. děti se musí naučit něco z hudby, cizích jazyků, …).

Aktualizováno Středa, 07 Duben 2010 22:00