Plánujeme

Tábor 2021 – „POST SCRIPTUM“

Vážení rodiče, milí kamarádi!
V letošním roce přicházíme s nabídkou letního setkání pro děti a mládež s tématem, které bohužel nemohlo být v loňském roce naplněno. Setkání zajišťuje DEMDAAL z.s. ve spolupráci s Římskokatolickou farností Prachatice, Netolice a Strunkovice nad Blanicí. V některých oblastech organizace dochází vzhledem k předpokládaným požadavkům a opatřením ke změnám, informace budou postupně upřesňovány. V případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici, přednostně na mailu ruze.nov@seznam.cz nebo na telefonu 728 375 786.

Setkání připravujeme a věříme, že se jej letos podaří uskutečnit. Prosíme o součinnost, podporu a spolupráci.


Vážení rodiče, milí táborníci,

v tuto  chvíli probíhají na  příslušných kompetentních místech jednání o prázdninových táborech a upřesňují se pravidla pro jejich konání. Jejich finální podoba se konzultuje. Poprosíme Vás tedy o zaplacení úhrady za setkání, a to co nejdříve, nejpozději do 27.5.21. Budeme Vás průběžně informovat o všech potřebných aktualitách a případných změnách. Věříme, že se letošní setkání vydaří a moc se na všechny těšíme.  

Cena setkání: 3 500Kč/dítě

Finanční částku zašlete prosím na účet DEMDAAL z.s., číslo 235061684/0300 u ČSOB. Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (v případě platby za sourozence pouze jednoho z nich) jako osmimístné číslo ve tvaru den, měsíc, rok a do zprávy pro příjemce napište letní setkání a jméno dítěte. Pokud budete mít zájem o vystavení faktury (v případě proplácení zaměstnavatelem), je nutné o ni požádat mailem na adrese jednatel@demdaal.cz. Je potřeba sdělit všechny náležitosti požadované k vystavení faktury, přesné fakturační údaje, případně konkrétní text, který má být na faktuře uveden.

Storno podmínky: Pokud neúčast přihlášeného dítěte bude nahlášena do 1. 7. 2021 bude vráceno 50% zaplacené částky,  při nahlášení neúčasti mezi 2. 7. – 24. 7. 2021 bude vráceno 20% ze zaplacené částky. Věříme, že toto opatření pochopíte.